۹ , اسفند , ۱۳۹۸

بوگه ی -بوجوتسو-بودو

در هنرهای سنتی ژاپن این سه واژه تقریبا یک معنا میدهد ولی از نظر فلسفه با هم  متفاوتند قبل از قرن هشتم وازه ی بوگه ی […]
۲۵ , مهر , ۱۳۹۷

bugeiryu

۲ , مهر , ۱۳۹۷

سامورایی

۲۶ , شهریور , ۱۳۹۷

BUGEIRYU

IMG_3241
۱۹ , شهریور , ۱۳۹۷

نینجوتسو و سامورایی

۱۲ , شهریور , ۱۳۹۷

وبسایت بوگه ی ریو ایران راه اندازی شد

وبسایت بوگه ی ریو ایران راه اندازی شد!