۲۸ , آذر , ۱۳۹۷

آموزش سریع سامورایی۲

IMG_3241
۲۸ , آذر , ۱۳۹۷

آموزش سامورایی۱

IMG_4762
۲۶ , آذر , ۱۳۹۷

دفاع شخصی سامورایی

IMG_4762
۲۶ , آذر , ۱۳۹۷

سامورایی در ایران

۲۶ , آذر , ۱۳۹۷

کلیپ سامورایی

۱۹ , شهریور , ۱۳۹۷

فیلم وکلیپ از سامورایی و نینجا

بوگه ی شکل کامل جنگیدن استIMG_3241