۲۶ , آذر , ۱۳۹۷

جنگجویان سامورایی بوگه ی

جنگجویان باستانی ژاپن نوشته استاد مهدی صلح دوست بنیانگذار  بوگی سامورایی در ایران در سیستم جنگی باستانی ژاپن به کلمه “کوریو”برمیخوریم که بمعنای مدرسه باستانی میباشد […]
۲۶ , آذر , ۱۳۹۷

سامورایی

سامورایی (به ژاپنی: 侍) نجیب‌زادگان نظامی و افسر کاست در قرون وسطی و عصر جدید نخستین ژاپن بودند. در ژاپن، به آنان معمولاً بوشی (به ژاپنی: 武士) یا بوکه (به ژاپنی: 武家) گفته می‌شود. ویلیام اسکات ویلسون، مترجم زبان ژاپنی معتقد است که: […]
۱۲ , شهریور , ۱۳۹۷

وبسایت بوگه ی ریو ایران راه اندازی شد

وبسایت بوگه ی ریو ایران راه اندازی شد!