۲۱ , اردیبهشت , ۱۳۹۸
آموزش همزمان نینجوتسو و سامورایی
۱۹ , شهریور , ۱۳۹۷

فیلم وکلیپ از سامورایی و نینجا

بوگه ی شکل کامل جنگیدن استIMG_3241
۱۴ , شهریور , ۱۳۹۷

سازمان بوگه ی ریو

سامورایی و نینجا در سیستم بوگه ی ریو  
۱۲ , شهریور , ۱۳۹۷

وبسایت بوگه ی ریو ایران راه اندازی شد

وبسایت بوگه ی ریو ایران راه اندازی شد!