۲۶ , آذر , ۱۳۹۷

هاراگیری

اکنون “هاراگیری” به مـعنای خـودکشی با دریدن شکم خویش در جوامع دیگر نیز شنـاخته شده است و حتی به لغت نامه های زبان های دیگر نیز […]
۲۶ , آذر , ۱۳۹۷

جنگجویان سامورایی بوگه ی

جنگجویان باستانی ژاپن نوشته استاد مهدی صلح دوست بنیانگذار  بوگی سامورایی در ایران در سیستم جنگی باستانی ژاپن به کلمه “کوریو”برمیخوریم که بمعنای مدرسه باستانی میباشد […]